English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com

Asbestanalys

ALS erbjuder två typer av asbestanalys:

 • Analys av asbest i materialprov
  Produkten lämpar sig för dig som misstänker att ett material kan innehålla asbest. Asbest förekommer i många vitt skilda material. I byggnader sitter asbesthaltigt material ofta i mattor, rörisoleringar, fogar , fix, takpannor och fasadplattor. Analysen är kvalitativ, dvs positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".
   
 • Analys av asbest i damm med ALS provtagningstejp
  Produkten lämpar sig för dig som vill kontrollera huruvida asbestpartiklar förekommer i din boendemiljö eller för test av byggdamm. I byggnader där byggnadsmaterial innehållande asbest använts finns risk att dessa material avger fragment som sprider sig till inomhusmiljön, speciellt i samband med rivning och renovering. Fragment i luften lägger sig över tid på plana ytor såsom golv, dörrlister eller hyllor där prov kan tas med ALS provtagningstejp.
   
  Analys av ämne Rapporteringsgräns
  Asbest 0.1%

  Analysen är kvalitativ, positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".

Analyserna av asbest i damm- och materialprov är ackrediterade och utförs med Svepelektronmikroskop (SEM). Asbestanalys sker genom identifiering av asbestfibrernas karakteristiska utseende.

Beställning och betalning sker online, ALS skickar sedan allt du behöver till provtagningen samt för att returnera prov för analys av asbest.

ALS laboratorium är ackrediterat av Swedac för asbestanalys. Ackrediteringen fungerar som en kvalitetsstämpel på de analysresultat som levereras till kund.

Provtagning

Analys av asbest i materialprov:
Ta ett prov av det material du misstänker kan innehålla asbest:
plastmatta: ca 3*3 cm (När man provtar en matta ska man tänka på att asbest också kan sitta i limmet under mattan. Man måste analysera båda delarna för sig för att kunna fastställa var asbesten sitter).
fog/fix: ca 3-5 cm
löst material: ungefär en matsked 
Lägg provet i den ena provpåsen och märk provet med provplats, använd den andra påsen som ytterpåse. Lägg provet/proverna i returkuvertet och posta detta till ALS. Läs mer om provtagning av materialprov här.

Analys av asbest i damm med provtagningstejp:
Dammet som ska testas samlas upp med provtagningstejp. Provtagningsinstruktion skickas till dig vid beställning men kan även laddas ner här (under punkt 2).  

OBS! Asbest är hälsofarligt vid inandning. ALS rekommenderar därför användning av munskydd vid provtagning. Efter avslutad provtagning rekommenderas att täcka ytan som provagits samt städa rummet ordentligt. Om inte handskar använts är det även lämpligt att tvätta händerna.

Om asbest

Asbest förbjöds i lag år 1976. Dock kan hus byggda fram till 1988 ha asbest i bland annat isolering, packningar, ventilationsrör och pannor. Även eternitplattor innehåller asbest liksom kakelfog/fix och asfaltslim m.m.

Asbest är ofarligt när det sitter inkapslat i ex. kakelfix, kakelfog eller rörisolering. Det är först när material innehållande asbest börjar bearbetas vid ex rivningar eller renoveringar som fibrer kan frigöras och bilda ett damm som vid inandning kommer in i kroppens luftvägar. 

BESTÄLL ASBESTANALYS

 

Tre enkla steg:

1

Beställ analys

Beställ önskad analys/analyser i webshopen.

2

Provta och sänd till laboratoriet

Ta prov enligt utskickad instruktionen och skicka till oss.

3

ALS analyserar och rapporterar

ALS analyserar provet och skickar en analysrapport.