English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com


785,00 kr

Mikrobiell skadekontroll (mögeltest) på material med ALS provtagningstejp (A-3i)

Handläggningstid : 3 arbetsdagar (efter mottagande av prov).

Produkten riktar sig till dig som vill undersöka utbredningen av en mögelskada utan att förstöra materialet. Analysen sker med mikroskopi och resulterar i bedömning av mögelpåväxtens omfattning samt beskrivning av identifierat mögel. Endast ALS provtagningstejp kan användas för denna analys.

1 tejp/analys

OBS! Damm kan ej analyseras med denna metod. För analys av mikroorganismer i damm, välj analys A-3e.


1 220,00 kr

Mikrobiell skadekontroll (mögeltest) på materialprov (A-3h)

Handläggningstid : 3 arbetsdagar (efter mottagande av prov).

Produkten riktar sig till dig som vill undersöka utbredningen av en mögelskada på ett materialprov. Analysen sker med mikroskopi och resulterar i bedömning av mögelpåväxtens omfattning samt beskrivning av identifierat mögel. 


2 720,00 kr

DNA från mikroorganismer i damm (A-3e)

Handläggningstid : 5 arbetsdagar (efter mottagande av prov).

Provet tas när en byggnad visar tecken på fuktskada. Genom analys med realtids-PCR ser man DNA från mögel och bakterier som når inomhusmiljön.


1 335,00 kr

Äkta hussvamp med DNA-teknik (A-3d)

Handläggningstid : 5 arbetsdagar (efter mottagande av prov).

Produkten lämpar sig till dig som vill säkerställa eventuell förekomst av äkta hussvamp, Serpula lacrymans. DNA-analys är den säkraste metoden för att kontrollera förekomst äkta hussvamp.


1 220,00 kr

Äkta hussvampsanalys på materialprov (A-3c)

Handläggningstid : 3 arbetsdagar (efter mottagande av prov).

Produkten riktar sig till dig som misstänker att en byggnad är angripen av hussvamp. Analysen sker med mikroskopi.


650,00 kr

Analys av asbest i materialprov (A-1b)

Handläggningstid : 5 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Material som kan analyseras är byggnadsmaterial som t.ex. plastmattor, svartlim, kakelfix och -fog, fönsterkitt, Eternitplattor, takpapp och rörisolering.

Kvalitativ analys av asbest: Positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".


1 300,00 kr

Expressanalys av asbest i materialprov (A-1b)

Handläggningstid : 1 arbetsdag (efter mottagande av prov)

Observera att innan expressanalys av damm på tejpprov beställs måste analysen bokas hos laboratoriet, kontakta kundtjänst på ALS i Danderyd för detta. Telefon 08-527 752 00.

Material som kan analyseras är byggnadsmaterial som t.ex. plastmattor, svartlim, kakelfix och -fog, fönsterkitt, Eternitplattor, takpapp och rörisolering.

Kvalitativ expressanalys av asbest: Positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".


1 390,00 kr

Analys av asbest i damm på tejpprov (A-2b)

Handläggningstid : 5 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Produkten lämpar sig för dig som vill kontrollera huruvida asbestpartiklar förekommer i din boendemiljö eller för test av byggdamm. 

1 tejp/analys

Analysen är kvalitativ, positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".


910,00 kr

PCB i golv- eller fogmassa (OG-2)

Handläggningstid : 5 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Analys för kontroll av PCB i golv- eller fogmassa. PCB användes under åren 1956-1973 i bl.a. golv- och fogmassor. Ägare till byggnad eller anläggning uppförd/renoverad under denna tidsperiod är skyldig att inventera och sanera från PCB om misstanke finns att fogmassa eller halkskyddad golvmassa använts.


2 780,00 kr

Expressanalys av asbest i damm på tejpprov (A-2b)

Handläggningstid : 1-2 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Observera att innan expressanalys av damm på tejpprov beställs måste analysen bokas hos laboratoriet, kontakta kundtjänst på ALS i Danderyd för detta. Telefon 08-527 752 00. 

Produkten lämpar sig för dig som vill kontrollera huruvida asbestpartiklar förekommer i din boendemiljö eller för test av byggdamm.  

1 tejp/analys

Analysen är kvalitativ, positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".


4 390,00 kr

Stort VOC-paket för screening av inomhusmiljö (Meny A11b)

Handläggningstid : 15 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Fukt kan starta en del kemiska reaktioner i material. Ofta men inte alltid så märker man av förändringen genom att "kemisk" lukt känns i huset. Vanliga kemiska ämnen i rumsluften kan provtas med en ORSA-provtagare som får sitta uppe i 14 dagar och sedan sänds för analys.


2 235,00 kr

Pentaklorfenol (Bygg-OJ-7b)

Handläggningstid : 10 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Pentaklorfenoler har använts som träskyddsmedel innan det förbjöds i slutet av 1970-talet. Dessa ämnen kan brytas ned till bl.a. kloranisoler som har en mögelliknande lukt, det finns även ett samband med sjukahus-symptom.


1 700,00 kr

Metaller i båtbottenfärg

Handläggningstid : 10 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Analys av metallerna tenn, zink, bly och koppar i båtbottenfärg. Tenn indikerar indirekt om TBT (tributyltenn) förekommer i färgen.

Denna analys erbjuds i samarbete med Svenska Båtunionen. Kontakta Svenska Båtunionen för att få aktuella referensvärden eller om du har frågor. 

OBS! Inget provtagningsmaterial skickas ut, vänligen läs provtagningsinstruktion.


Ordersammanfattning

Antal analyserDelsumma
0,00 kr
MOMS @ 25%
0,00 kr
Total
0,00 kr