Small ALS Logo
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com
Small ALS Logo
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com


2 625,00 kr

DNA från mikroorganismer i damm (A-3e) fd. sjukahusprovet

Handläggningstid : 10 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Provet tas när en byggnad visar tecken på fuktskada. Genom analys med realtids-PCR ser man DNA från mögel och bakterier som når inomhusmiljön.


1 350,00 kr

Äkta hussvamp med DNA-teknik (A-3d)

Handläggningstid : 10 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Produkten lämpar sig till dig som vill säkerställa eventuell förekomst av äkta hussvamp, Serpula lacrymans. DNA-analys är den säkraste metoden för att kontrollera förekomst äkta hussvamp.


1 635,00 kr

Äkta hussvampsanalys på materialprov (A-3c)

Handläggningstid : 5 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Produkten riktar sig till dig som misstänker att en byggnad är angripen av hussvamp. Analysen sker med mikroskopi och kan identifiera olika typer av rötsvamp. I priset ingår tre separata analyser på prov som tas från tre olika positioner i samma objekt.


1 690,00 kr

Mögeltest på ALS Provtagningstejp (A-3i)

Handläggningstid : 5 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

ALS provtagningstejp möjliggör oförstörande provtagning av materialytor. Genom att kombinera rätt adhesiv med en klar film kan vi se vilka mögelsvampar som förekommer. De visuellt identifierbara arterna anges på analysrapporten. OBS! Endast ALS provtagningstejp kan användas för denna analys.

Vid beställning av mögeltest med ALS provtagningstejp har du möjlighet att ta prov på upp till fyra ställen från samma objekt, samtliga ingår i analyspriset. Läs mer här.


525,00 kr

Analys av asbest (A-1b)

Handläggningstid : 5 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Kvalitativ analys av asbest: Positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".


990,00 kr

Expressanalys av asbest (A-1b)

Handläggningstid : 1 arbetsdag (efter mottagande av prov)

Kvalitativ expressanalys av asbest: Positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".


990,00 kr

Asbestanalys av damm på tejpprov (A-2b)

Handläggningstid : 10 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Produkten lämpar sig för dig som vill kontrollera huruvida asbestpartiklar förekommer i din boendemiljö eller för test av byggdamm. I byggnader där byggnadsmaterial innehållande asbest använts finns risk att dessa material avger fragment som sprider sig till inomhusmiljön, speciellt i samband med rivning och renovering. Fragment i luften lägger sig över tid på plana ytor såsom golv, dörrlister eller hyllor där prov kan tas med ALS provtagningstejp.

OBS! ALS provtagningstejp innehåller 4st. tejpremsor. Varje enskild tejpremsa är ett individuellt analysprov så vänligen säkerställ att din beställning motsvarar det antal prov du avser ta och skicka för analys. Vill du exempelvis ta dammprov från två ställen i ditt hem, skall två analyser beställas.

Analys av ämne Rapporteringsgräns
Asbest 0.1%

Analysen är kvalitativ, positiva resultat rapporteras med "JA", negativa med "NEJ". Typ av asbestfiber rapporteras endast som "detekterad" eller "ej detekterad".


1 635,00 kr

Mögeltest på materialprov (A-3h)

Handläggningstid : 5 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Produkten riktar sig till dig som vill undersöka utbredningen av en mögelskada. Analysen sker med mikroskopi och resulterar i bedömning av mögelpåväxtens omfattning. Mätning av organismernas energinivå samt beskrivning av de arter vi kan identifiera okulärt inkluderas. I priset ingår tre separata analyser på prov som tas från tre olika ytor.


785,00 kr

PCB i golv- eller fogmassa (OG-2)

Handläggningstid : 5 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Analys för kontroll av PCB i golv- eller fogmassa. PCB användes under åren 1956-1973 i bl.a. golv- och fogmassor. Ägare till byggnad eller anläggning uppförd/renoverad under denna tidsperiod är skyldig att inventera och sanera från PCB om misstanke finns att fogmassa eller halkskyddad golvmassa använts.


3 800,00 kr

Stort VOC-paket för screening av inomhusmiljö (Meny A11b)

Handläggningstid : 15 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Fukt kan starta en del kemiska reaktioner i material. Ofta men inte alltid så märker man av förändringen genom att "kemisk" lukt känns i huset. Prov på vanliga kemiska ämnen i rumsluften kan tas med en ORSA-provtagare som får sitta uppe i 14 dagar och sedan sänds för analys.


1 930,00 kr

Pentaklorfenol (Bygg-OJ-7b)

Handläggningstid : 5 arbetsdagar (efter mottagande av prov)

Pentaklorfenoler har använts som träskyddsmedel innan det förbjöds i slutet av 1970-talet. Dessa ämnen kan brytas ned till bl.a. kloranisoler som har en mögelliknande lukt, det finns även ett samband med sjukahus-symptom.


Ordersammanfattning

Antal analyserDelsumma
0,00 kr
MOMS @ 25%
0,00 kr
Total
0,00 kr