English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com

Villkor

Följande villkor gäller när du handlar på ALS webbshop.

Allmänt

För att lägga en beställning skall du ha fyllt 18 år. Inkommande beställning bekräftas via e-post. Avtal om köp är bindande och anses föreligga när ALS bekräftat beställningen. ALS förbehåller sig rätten att ändra eventuella felaktigheter i innehåll och prislista på webbshopen.

Provet ska skickas in inom 3 (tre) månader efter beställning.

Priser

Priser anges i svenska kronor och är inklusive lagstadgad mervärdesskatt.

Frakt

Kund ansvarar för frakt av prov till ALS.

Provtagningsmaterial

Provtagningsmaterial (inklusive porto för returfrakt) är i normalfallet inkluderat i analyspriset. Detta gäller ej för analys av båtbottenfärg.

Betalningsvillkor

Betalning ska ske i förskott via bank-/betal-/kreditkort. Vi använder oss av betalleverantören Stripe. Stripe är en internationell, etablerad och säker betalleverantör. Stripe är en av de ledande betallösningarna i bl.a. Storbritannien och USA. Stripe har granskats av PCI-certifierad revisor och är certifierad till PCI Service Provider Level 1, det högsta möjliga certifikatet. Läs mer om säkerheten hos Stripe här.  

Leverans

Normal leveranstid av provtagningsmaterial är mellan 2-5 arbetsdagar. Normal leveranstid för analysrapport beror på vald analys och specificeras i webbshop, denna överstiger i normalfallet inte 15 arbetsdagar. Normal leveranstid kan i undantagsfall överstigas.

Laboratoriet äger rätt att endast utföra de analyser enligt beställningen som ger relevanta resultatvärden med hänsynstagande till provets beskaffenhet vid ankomst. Provets beskaffenhet kan i vissa fall påverkats om det gått för lång tid mellan provtagning och ankomst till laboratoriet eller om provtagningsinstruktionerna ej följts samt om provmaterialet förvarats i olämpliga provtagningskärl. Följ ALS aktuella provtagningsanvisningar vid provtagning.

Kommunikation mellan Kund och ALS sker i första hand via e-post.

Beställaren ansvarar för att provet lämnas/skickas i enlighet med Laboratoriets anvisade logistiklösningar eller annan specifik överenskommelse mellan Beställaren och Laboratoriet.

Vid ej uthämtade paket som returneras till ALS reserverar vi rätten att fakturera en avgift om 350 kr för nytt utskick av provtagningsmaterial, inkl. transporter och administration. Detta gäller även om Kund önskar genomföra ny provtagning p.g.a. provets beskaffenhet (se ovan). Begäran om nytt utskick av provtagningsmaterial ska ske via e-post och inkludera dina kunduppgifter och det aktuella beställningsnumret. Beställare har 6 månader från ursprungligt beställningsdatum på dig att göra en sådan begäran.

Ångerrätt

Enligt Distansavtalslagen har du som kund rätt att inom 14 dagar ångra ditt köp. Ångerfristen räknas från den dag du erhållit orderbekräftelse på din beställning. Återbetalning görs inom 30 dagar från det datum meddelande om utövande av ångerrätt inkommit till ALS.

Utsänt provtagningsmaterial anses förbrukat när det lämnat ALS. Vid eventuell tillämpning av ångerrätt skall detta ej returneras till ALS. OBS! Gäller ej radonprovtagare som alltid skall återsändas till ALS.

Har provet inkommit för analys till oss och tjänsten påbörjats har du ej rätt till ångerfristen.

Reklamation

Kund som vill göra gällande att fel är begånget i analysarbetet skall omgående eller senast 10 dagar efter resultatets erhållande meddela laboratoriet via e-post. I kommunikationen ska kunden utförligt beskriva vad felet består i.

Ansvarsbegränsning

Vad som ovan sagts och utöver vad som föreskrivits i Konsumenttjänstlagen, har ALS inget ansvar för fel och/eller förseningar och svarar inte för någon skada - vare sig direkt eller indirekt.

Personuppgifter

I samband med beställning godkänner du att dina personuppgifter lagras och används för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig. Dina personuppgifter kan komma att användas i marknadsföringssyfte. I och med godkännande av dessa köpvillkor ger du ditt samtycke till användning av dina personuppgifter. ALS åtager sig att inte lämna dina personuppgifter till tredje part. Med tredje part avses företag som inte ingår i ALS Limited. Läs mer om ALS integritetspolicy här.

Övrigt

I och med fullförande av beställningen bekräftar kund att denne tagit del av och godkänt dessa köpvillkor samt har fyllt 18 år.

Efter genomförd beställning äger inte ALS rätten att ändra köpevillkoren.

I övrigt gäller "Allmänna bestämmelser för uppdrag inom laboratoriebranschen" antagna av FaL - Föreningen ackrediterade Laboratorier.

Tre enkla steg:

1

Beställ analys

Beställ önskad analys/analyser i webshopen.

2

Provta och sänd till laboratoriet

Ta prov enligt utskickad instruktionen och skicka till oss.

3

ALS analyserar och rapporterar

ALS analyserar provet och skickar en analysrapport.