Small ALS Logo
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com
Small ALS Logo
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com

Procedur

1.

Beställ en analys via varukorgen och betala med kreditkort eller PayPal. Via e-post får du direkt en orderbekräftelse och ett referensnummer.

Om du har beställt en inomhusanalys skickar ALS allt du behöver för provtagning tillsammans med provkärl och instruktion. Givetvis skickar vi även med det du behöver för att returnera proverna utan kostnad, för de flesta produkterna i form av förfrankerat kuvert. 

OBS! För analys av metaller i båtbottenfärg skickas inte något provtagningsmaterial ut, utan provtagningen kan utföras i direkt samband med beställningen eller t.o.m. innan beställningen görs. Läs provtagningsinstruktionen nedan (under punkt 2.) för korrekt utförd provtagning.

2.

Följ provtagningsinstruktionerna för respektive analys:

Inomhusmiljö:

Båtbottenfärg:

Lägg provet/proverna i returkuvertet (för inomhusanalys) eller eget kuvert (för båtbottenfärg) och posta detta till ALS (adressen finns i instruktionen).

Observera att vissa av ämnena vi analyserar är hälsofarliga vid provtagning. ALS rekommenderar därför att iaktta försiktighet och följa provtagningsinstruktionerna.

3.

När vi mottagit ditt prov så startar analysprocessen direkt. Analysresultatet sänds via e-post och är klart, ofta inom 5 arbetsdagar.

OBS! Angivna handläggningstider avser tiden från det att analysprov anlänt till laboratoriet till att analysrapport skickas till kund.

Tre enkla steg :

1

Välj analys

Välj och beställ önskad analys av dina prov.

2

Provtagning och sändning till laboratoriet

Ta prov enligt instruktion och skicka till oss. 

3

Vi analyserar och rapporterar

ALS analyserar proverna och skickar en analysrapport.