English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com

Procedur

1. Välj analys

Välj analys och beställ via webshopen. Betalning sker med kreditkort eller PayPal. Via e-post får du direkt en orderbekräftelse och ett referensnummer.

Om du har beställt en inomhusanalys skickar ALS allt du behöver för provtagning tillsammans med provkärl och instruktion. Givetvis skickar vi även med det du behöver för att returnera proverna utan kostnad, för de flesta produkterna i form av förfrankerat kuvert. 

Provet ska skickas in inom 3 (tre) månader efter beställning.

OBS! För analys av metaller i båtbottenfärg skickas inte något provtagningsmaterial ut, utan provtagningen kan utföras i direkt samband med beställningen eller t.o.m. innan beställningen görs. Läs provtagningsinstruktionen nedan (under punkt 2.) för korrekt utförd provtagning.

2. Provta och sänd till laboratoriet

Följ provtagningsinstruktionerna för respektive analys:

Inomhusmiljö (instruktionen skickas även till dig efter beställning):

Båtbottenfärg:

Lägg provet/proverna i returkuvertet (för inomhusanalys) eller eget kuvert (för båtbottenfärg) och posta detta till ALS (adressen finns i instruktionen).

Observera att vissa av ämnena vi analyserar är hälsofarliga vid provtagning. ALS rekommenderar därför att iaktta försiktighet och följa provtagningsinstruktionerna.

3. Vi analyserar och rapporterar

När vi mottagit ditt prov så startar analysprocessen direkt. Analysresultatet sänds via e-post och är klart, ofta inom 5 arbetsdagar.

OBS! Angivna handläggningstider avser tiden från det att analysprov anlänt till laboratoriet till att analysrapport skickas till kund.

Tre enkla steg:

1

Beställ analys

Beställ önskad analys/analyser i webshopen.

2

Provta och sänd till laboratoriet

Ta prov enligt utskickad instruktionen och skicka till oss.

3

ALS analyserar och rapporterar

ALS analyserar provet och skickar en analysrapport.