English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com

DNA-analys från mikroorganismer i damm

ALS erbjuder analys av damm för karakterisering av mikroorganismer. Provet tas när du misstänker mögel i byggnad men inte har lokaliserat fukt- eller mögelskadan. Genom analys med realtids-PCR ser man DNA från mögel och bakterier som når inomhusmiljön.

Beställning och betalning sker online, ALS skickar sedan allt du behöver till provtagningen samt för att returnera prov för analys av mögel.

Provtagningsinstruktion skickas till dig vid beställning men kan även laddas ner här (under punkt 2).

 

BESTÄLL ANALYS

Om mögel i byggnader

70-80 % av de s.k. sjuka husen har mögelproblem. På grund av fukt har mögel och bakterier vuxit till i t.ex. väggar eller husgrund. En del mögel bildar mykotoxiner (svampgifter) som sedan finns i sporer och cellväggsfragment som dammar in i vistelsezonen. Vissa människor reagerar i kontakt med dessa. De små fragmenten svävar i rumsluften men lägger sig så småningom på plana ytor. Där kan man enkelt fånga upp dem med en tops.

Genom att se hur mycket DNA från mikroorganismer det finns per kvadratcentimeter på exempelvis dörrposten eller hyllan kan man beräkna genomsnittshalten av totalmögel i luften.

Varför får man mögelproblem?
Mögelsporer finns normalt inomhus, de kommer bland annat från blommor och frukt som tas in utifrån. Dessa mögelarter är vi människor vana vid och det är bara ibland som halterna blir så höga att människor, främst allergiker, känner av dem.

När byggnadsmaterial blir fuktigt börjar det mögel som finns naturligt på materialet, framförallt Penicillium-och Aspergillus-arter, att växa. Vid mycket fukt kan gipsskivor och tapeter få påväxt av pappersmögel, Stachybotrys chartarum. Om byggnadsdelen är fuktig en länge tid finns det flera arter som kan växa till, därför kan det vara svårt att i förväg förutse vilka arter som förekommer. Även bakterier växer i fuktig miljö. Här har man uppmärksammat Streptomyceter som avger geosmin, ett ämne som uppfattas som typisk mögellukt.

I Norden är uppfuktningen ofta säsongsberoende. På sommaren kondenserar varm och fuktig luft mot kalla ytor, vintertid gör mycket torr luft att organismerna torkar ut. Dessa börjar då damma ut i inomhusluften även om de sitter i en vägg, i golvet eller i krypgrunden. Följden blir en förhöjd och förändrad flora inomhus där Aspergillus-och Penicillium-arterna ökar först. Finns det Strachybotrys i huset uppträder även det i dammet. Efter ett tag kommer mängden att kraftigt avvika från det man har i oskadade hus.

Hälsoproblem p.g.a. mögel
En del mögel bildar mykotoxiner (svampgifter) som sedan finns i sporer och cellväggsfragment som dammar in i vistelsezonen. Vissa människor reagerar i kontakt med dessa. Är mängden ”mikrobiellt damm” mycket större än normalt kan människor reagera med hälsoproblem när de vistas i byggnaden. Problemen avtar när man lämnar byggnaden. Vid längre tids exponering kan man bli sensibiliserad, dvs. man tål mindre doser av ämnet.

DNA-analys från mikroorganismer hos ALS Scandinavia
De små fragmenten av sporer och cellväggar som svävar i rumsluften lägger sig så småningom på plana ytor. Där kan man enkelt fånga upp dem med en tops. Genom att undersöka hur mycket DNA från mikroorganismer det finns på exempelvis dörrposten eller hyllan kan man beräkna genomsnittshalten av totalmögel i luften.

ALS Scandinavia analyserar DNA från mikroorganismer i analyspaketet ”DNA från mikroorganismer i damm (A-3e)”. Vi rapporterar sporekvivalenter per kvadratcentimeter och jämför detta med ”normalhuset”. Det finns inga nationella riktvärden som kan användas för bedömning av analysresultaten. ALS/anoZona har tagit fram gränsvärden som används vid tolkning och bedömning av analysresultat, där bedömningen är baserad på flertalet forskningspublikationer.

Vanligtvis ligger ”problemhus” 10-100 gånger över den totala mängd mögel som finns som bakgrundsvärde (d.v.s. i ”normalhuset”).

Följande arter rapporteras (DNA från mikroorganismer i damm, A-3e):

  • Total mängd svamp (sporsäckssvampar)
  • Aspergillus-, Penicillium- och Paecilomyces-arter
  • Stachybotrys chartarum
  • Aspergillus versicolor
  • Streptomyces spp.
BESTÄLL ANALYS

 

Tre enkla steg:

1

Beställ analys

Beställ önskad analys/analyser i webshopen.

2

Provta och sänd till laboratoriet

Ta prov enligt utskickad instruktionen och skicka till oss.

3

ALS analyserar och rapporterar

ALS analyserar provet och skickar en analysrapport.