English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com
English

+46 852 775 200
info.ta@alsglobal.com

PCB-analys av golv- eller fogmassa

ALS erbjuder ackrediterad analys av PCB i materialprov såsom golv- och fogmassa. Provtagning är enkel och analysresultat rapporteras som PCB7 enligt ISO 10382 och US EPA 8082 (7 st enligt ICES, International Council for Exploration of the Seas).

Beställning och betalning sker online, ALS skickar sedan allt du behöver till provtagningen samt för att returnera prov.

Provtagningsinstruktion skickas till dig vid beställning.

ALS laboratorium är ackrediterat av Swedac för PCB-analys. Ackrediteringen fungerar som en kvalitetsstämpel på de analysresultat som levereras till kund.

Provtagning

  • Golvmassa: Samla minst 20 g golvmassa och lägg i aluminiumfolie som sedan returneras till ALS.
  • Fogmassa: Samla minst 5 g fogmassa och lägg i aluminiumfolie som sedan returneras till ALS.

Allt du behöver för provtagning skickas till dig vid beställning och inkluderar även förbetalt returmaterial.

Om PCB

Användningen av PCB förbjöds år 1973, men ämnet finns fortfarande kvar i miljön på grund av dess långa nedbrytningstid. PCB användes i byggprodukter, bland annat i fogmassor, under åren 1956–1973. PCB har också använts som isolering och kylmedel i kondensatorer och transformatorer, golvmassor, färg, självkopierande papper med mera.

PCB och liknande ämnen såsom dioxiner är giftiga och långlivade och innebär särskilda risker för både människans hälsa och vår miljö. PCB är därför ett miljö- och hälsoskadligt ämne som bland annat visat sig kunna påverka immunförsvar, fortplantning och cancerutveckling.

I dag finns PCB till största delen i byggnader, fogmassor, isolerrutor, samt i en viss typ av plastbaserade golvmassor som innehåller sand för att minska halkrisken. Mängden PCB i kvarvarande fogar har uppskattats till 300 ton och undersökningar visar att PCB läcker från fogarna.

Den som äger en byggnad eller annan anläggning där fogmassa eller halkskyddad golvmassa kan ha använts är skyldig att inventera och sanera byggnader från PCB. Kravet gäller fastigheter som uppförts eller renoverats åren 1956–1973. Kravet på sådan inventering gäller dock inte för en- och tvåfamiljshus.

BESTÄLL PCB-ANALYS

 

Tre enkla steg:

1

Beställ analys

Beställ önskad analys/analyser i webshopen.

2

Provta och sänd till laboratoriet

Ta prov enligt utskickad instruktionen och skicka till oss.

3

ALS analyserar och rapporterar

ALS analyserar provet och skickar en analysrapport.